englishnederlandsespañolfrançaisdeutschportuguêsitalianohrvatskiفارسیعربى中文Ελληνικά日本語한국어русскийtürkहिंदीසිංහලதமிழ்

Tarih tekrar etmeyebilir, ama kesinlikle kendi içinde uyumludur.

İnsani olayların seyrinde tahakküm ve güç gruplarının ortak bir evrensel kaynaktan ortaya çıktığı belli oldukça, bu güçlerden kopmak bir yaşam meselesi haline geldi.

Yazılı basının var oluşundan beri, tüm uygarlık,geçerli para biriminin ederini kontrol ederek harcanan emeğin karşılığını belirleme yeteneğine sahip egemen güçlerin etkisi atına sessizce girdi. "Alın teri" hakkaniyetle ölçülmeyip, aksine, görülemeyen, kontrol edilemeyen ve halkın dışında yer alan varlıkların temsili paraları ile ölçülmeye başlandı.

Harcanan enerji, ister İnsan, ister makine isterse doğa üzerinden harcansın, Değerin tek kaynağıdır. Bu kaynak ve sonuçları basılı para ile yaratılan bilinçli enflasyonla değersizleştirilmiştir. Dünya nüfusunun anladığı şekliyle para ve para birimleri artık çekilen çilenin, gösterilen çabanın bir ölçüsü olmaktan çıkarak, onları etkisi altında tutan, hesap sorulamayan bireylerin ve kurumların keyfi bir hesabından ibaret hale geldi. İnsanlık bu itibari paranın tahakkümü altına girdi, fakat bu tahakküm, uygun bir kaçış arayan insanlığın üzerindeki baskıyı yalnızca attırmaya yaradı.

Birileri bir kalem dokunuşuyla yapay olarak Değer yaratma gücüne eriştiğinde, rüşvet ve ihanet güç sahipleri için sıradan birer mesele haline geldi. Doğal olarak bu güce erişimi olanlar çevrelerine bir yasal koruma balonu şişirdiler ve servet dağılımındaki bozulmayı daha da hızlandırdılar. Sonuç olarak, Emeğin Değeri politik çıkarların keyfi hesaplamalarıyla tamamen bozuldu. Tüm toplumlarda Değer hem kelime anlamı hem de manası bakımından üzerinde uzlaşılamaz hale getirildi.

Uygun bir kaçış yolu göründü: enerji harcanarak, ispatlanabilir ve reddedilemez matematik üzerine kurulu -- Bitcoin ve onun türevi kriptovarlıklar şeklinde.

Kriptovarlıkların çoğalmasından önce, sahtecilik tehditleri ve para birimlerinin güvenliğini sağlamanın maliyeti nedeniyle Devlet'in para arzının yönetimini bırakması mümkün değildi. Devlet ve sadece devlet basılı paranın niteliğini güç tehditi ve uygulaması ile koruyabilir. Bu niteliği koruma çabası asildir ve bir devletin istikrarı için gereklidir, böylelikle karşılığına güvenilebilir. Fakat bu uğraş ne yazık ki tahrif edilebilmektedir, edilmiştir ve edilmektedir.

Devlet, halen şiddet uygulama konusunda haklı görülebilecek bir tekel olmasına karşın, para birimi üzerindeki Devlet tekeli Bitcoin ve kriptovarlık türevlerinin uygulanması ile kanıtlanabilir bir şekilde kırıldı.

Bir zamanlar, Devletin "namlunun ucundaki" gücü ile paranın değeri kanıtlanırken, insanlar elektrik tüketiminin bozulamayacak matematiksel kanıtını ortaya koyan teknolojiyi geliştirdi, ortaya koydu ve çoğalttı. Bitcoin blokzincirinden evvel böyle bir yaklaşım başarılabilmiş değildi.

Son on yılda kriptoparaların kullanımı ve kabul oranları arttıkça, 'değer' modeli bu yeni teknolojinin yarattığı imkanları anlayabilenlerce yerini 'değer aktarımı' modeline bıraktı. İnsanların bilgi transferi konusundaki anlayışını değiştiren İnternet gibi, değerin aktarımı konusundaki anlayışı da kriptovarlıklar değiştirmektedir.

Bizler Devlet kontrolündeki para birimlerinden bağımsızlığımızı ilan etmiyoruz. Biz, itibar ile kontrol edilen para birimlerinin artık işlevsizleştiğini ilan ediyoruz.

İşlevsizleştiğini iddia edişimiz ardında yatan pek çok sebep bulunmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan çoğu ölümün ve suçun izi, hesap sorulamayan, parayı yöneten, iktidar araçlarını elinde tutan ve İnsanlığın geleceğini yönlendiren varlıklara kadar sürülebilir.

Para birimlerimizi yaratanlar, küresel para arzını ellerine geçirmek için komplolar düzenledi, düzenlerken de kendilerini gizlemek için medyayı ve eğitimi gölgeledi.

Kamunun şeffaf denetiminden geçmesi gereken kamu bankalarına borç verip, kendileri ikiyüzlülükle denetimden kaçındılar ve sistemik riski somutlaştırdılar.

Davranışlarıyla açık olma potansiyeli olan piyasaların ölçülerini özgür piyasanın güvendikleri yerine, kendi güvendiklerine yeni basılmış para sağlayarak bozdular.

Yasa yapıcılardan ve denetçilerden kendilerine istisnai destekler bulup, kendi hareketlerinin zarar veren sonuçlarını para birimlerini kullanan nüfusların üzerine yaydılar -- hareketlerinin en az risk ile en fazla kazancı getirmesini sağladılar.

Sistemi çökertici riskler üreten davranışları için hesap vermekten topluca kaçınıp, seçilen temsilcilere olan kamu güvenine zarar verdiler, adaletin eşitçe uygulanmasını engellediler.

İnsanları çaresiz hale getirerek yarattıkları krizin ağırlığını insanların sırtına yüklediler. Finansal krizlerin sebebi ve çözümü haline geldiler.

Bu Para Birimi Bağımsızlığı Bildirisi, değeri kasti bir şekilde zayıflatan tahrifattan ve saldırılardan doğmuştur.

Biz, imzalayanlar, hayatlarımızı Değer'in yeniden niteliğine kavuşmasına yönelik ağlar ve sistemler kurmaya adamaktayız

translation courtesy of: 4k4k4kk4